Senior Designer Gaute Tenold Aase. Foto: Calle Huth

Foredrag: Vy – fra konsept til design

Snøhetta har utviklet et nytt merkenavn og visuell identitet for NSB. Målet var å samle alle aspekter av passasjertransportvirksomheten under ett, felles merkenavn som bedre formidler selskapets nye identitet for mobilitetens fremtid.

Senior Designer Gaute Tenold Aase, som har ledet det kreative arbeidet, vil forelese om prosessen og det ferdige designet. Foredraget blir holdt på dag 2 av Sign, Print & Promotion-messen 21. oktober kl 11.00. Messen foregår på X Meeting Point, Hellerudsletta – midt mellom Oslo og Gardermoen.

Gaute er senior grafisk designer i Snøhetta og utdannet ved Kunst og Designhøgskolen i Bergen. Han er tilhenger av grundig research, åpent samarbeid med kundene og visuell utforskning som fører til gode konsepter og unike løsninger for prosjektene, enten det er visuelle identiteter, illustrasjoner, bok-design, typografi eller arkitektur.